Điều Khoản Sử Dụng

T3 09/07/2024

Chào mừng bạn đã đến với Website trang thông tin điện tử chính thức của ChuyenVienIT chúng tôi.

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành một ít thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và ChuyenVienIT sau đây.

Điều khoản sử dụng

Thông qua việc người sử dụng truy cập vào website này, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn ( người sử dụng ) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ những quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin bạn vui lòng không sử dụng website thông tin điện tử này nhé.
ChuyenvienIT sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp những nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh, video và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website đã tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Quyền thay đổi nội dung điều khoản

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và ChuyenVienIT sẽ phụ thuộc vào những điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hoặc quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một trong phần cấu thành tham chiếu tới điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản sử dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hay điều khoản bổ sung đó, thì tất cả những điều khoản trong thỏa thuận này sẽ quyết định.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của ChuyenVienIT hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ bao gồm những vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu hay sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác nhau dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Bạn có thể có quyền được sử dụng website này hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ nhưng không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc bạn sử dụng cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên những đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của ChuyenVienIT.

Các nhãn hiệu, biểu tượng của ChuyenVienIT đã được đăng ký vào bảo hộ theo luật của nhà nước chxhcn việt nam.

Hạn chế sử dụng

ChuyenVienIT không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc như sau:

Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Xâm phạm đến quyền tự do cá nhân của người khác hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác và gây nên phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

Gây rối mất trật tự công cộng hoặc phạm pháp hình sự.

Truyền bá và phân phối những thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

Sử dụng những thông tin nội dung, hình ảnh… vào mục đích kinh doanh và thương mại mà không có được sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, đổi chác, cá cược, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.

Truyền  tải đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

Sử dụng bất kỳ những thiết bị, phần mềm hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến các hoạt động của website.

Bất kỳ những hành động nào không hợp pháp hay bị cấm bởi các bộ luật tương ứng. hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của ChuyenVienIT. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng nó không thích hợp.

Loại trừ trách nhiệm

Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro nó có thể xảy ra.

Chúng tôi không thể đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận từ những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ là mang tính tham khảo.

Máy chủ lưu trữ website này có thể sẽ bị nhiễm virus hay có những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và sử dụng tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay những hư hỏng nảy sinh do sử dụng, truy cập hoặc không thể sử dụng, truy cập website này.

Website có thể bị tạm hoãn hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần phải thông báo trước. ChuyenVienIT sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong những trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.

Website của ChuyenVienIT có thể kết nối tới các website của các bên thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của ChuyenVienIT. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của những thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ những điều khoản sử dụng của các website đó.

Điều khoản chung

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo những quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của những điều khoản còn lại.

ChuyenVienIT luôn hoan nghênh những ý kiến và góp ý của bạn về những nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của các bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với chúng tôi.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa ChuyenVienIT và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website này. ChuyenViênIT có thể điều chỉnh một số nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập vào website để theo dõi những quy định ràng buộc này khi sử dụng.

chatzalo
Gọi ngay
zalo
Bảng giá
Chat zalo
Zalo chat
datlich
Đặt lịch